Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

UBND XÃ PHỔ CHÂU - THỊ XÃ ĐỨC PHỔ - TỈNH QUẢNG NGÃI

Công bố quyết định thành lập Chi bộ Công an xã Phổ Châu

09/07/2020

Sáng ngày 09/7/2020, Đảng ủy xã Phổ Châu tổ chức công bố quyết định thành lập Chi bộ Công an xã, đồng chí Đại tá Đào Quang Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an thị xã dự và chỉ đạo.

Theo quyết định, Chi bộ Công an xã Phổ Châu được thành lập với 03 đảng viên, chỉ định đồng chí Thiếu tá Lê Hoàng Thành - Trưởng Công an xã làm Bí thư.

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ, đồng chí Đại tá Đào Quang Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an thị xã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao công tác bảo đảm an ninh, trật tự của Công an xã Phổ Châu thời gian qua. Đồng chí khẳng định việc thành lập Chi bộ Công an xã Phổ Châu góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn; đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Công an nhân dân nhằm phục vụ Nhân dân tốt hơn. Bên cạnh đó, đồng chí Trưởng Công an thị xã đề nghị Chi bộ Công an xã Phổ Châu mới thành lập phải thật sự là tập thể đoàn kết, vững mạnh, thống nhất, nghiêm túc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tham mưu Đảng ủy, UBND, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn./. 

Trung Tẩn – Công an thị xã Đức Phổ

Trang thông tin xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Chịu trách nhiệm nội dung: UBND xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại/Fax: 0255 3860598

Email:vtphochau-ducpho@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi