Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

UBND XÃ PHỔ CHÂU - THỊ XÃ ĐỨC PHỔ - TỈNH QUẢNG NGÃI

UBND thị xã Đức Phổ làm việc với 2 xã Phổ Phong và Phổ Châu về công tác xây dựng nông thôn mới

12/11/2020

Sáng ngày 12/11/2020, UBND thị xã Đức Phổ tổ chức buổi làm việc với xã Phổ Châu và xã Phổ Phong về tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, do đồng chí Võ Minh Vương – Phó Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ chủ trì buổi làm việc. Đây là 02 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các phòng, ban liên quan ở thị xã; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ban chỉ đạo nông thôn mới và cán bộ chuyên trách nông thôn mới xã Phổ Châu và xã Phổ Phong.

Theo báo cáo của UBND xã Phổ Châu và UBND xã Phổ Phong; đến thời điểm này, xã Phổ Châu đạt 16 tiêu chí nông thôn mới (03 tiêu chí chưa đạt là giao thông, thủy lợi và trường học), xã Phổ Phong đã đạt 18 tiêu chí nông thôn mới (01 tiêu chí chưa đạt là giao thông), hiện tại xã đang khẩn trương hoàn thành việc xây dựng các công trình giao thông để đạt tiêu chí này vào cuối năm 2020.

Đại biểu tham dự buổi làm việc cho rằng các xã cần phải khẩn trương bổ sung hồ sơ và tài liệu minh chứng các tiêu chí đã đạt chuẩn nông thôn mới. Xã Phổ Châu cần khẩn trương xây dựng cơ sở hạ tầng để sớm đạt tiêu chí trường học. Chính quyền 2 xã cần tập trung lãnh đạo nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Minh Vương - Phó Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ yêu cầu xã Phổ Châu và xã Phổ Phong khẩn trương hoàn tất hồ sơ, tài liệu minh chứng gửi về các phòng, ban liên quan ở thị xã trước ngày 20/11 để xem xét, thẩm định. Chính quyền các địa phương đôn đốc đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành các công trình xây dựng trên địa bàn... phấn đấu xã Phổ Châu và xã Phổ Phong đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020./.

Thúy Yến – Trung tâm TT-VH-TT thị xã Đức Phổ

Trang thông tin xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Chịu trách nhiệm nội dung: UBND xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại/Fax: 0255 3860598

Email:vtphochau-ducpho@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi