Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

UBND XÃ PHỔ CHÂU - THỊ XÃ ĐỨC PHỔ - TỈNH QUẢNG NGÃI

UBND thị xã Đức Phổ làm việc với 2 xã Phổ Châu và Phổ Phong về công tác xây dựng nông thôn mới

13/05/2020

Sáng ngày 13/5/2020, UBND thị xã Đức Phổ tổ chức buổi làm việc với 02 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 (Phổ Châu và Phổ Phong).

Buổi làm việc do đồng chí Trần Phước Hiền – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ chủ trì. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Võ Minh Vương – Phó chủ tịch UBND thị xã, Phó Trưởng Ban chỉ đạo, phụ trách Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới thị xã; đại diện lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban liên quan ở thị xã; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN và đại diện Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, cán bộ phụ trách công tác xây dựng nông thôn mới 02 xã Phổ Châu và Phổ Phong.

Theo báo cáo của Văn phòng Nông thôn mới thị xã Đức Phổ, tính đến ngày 13/5/2020, tổng số tiêu chí mà xã Phổ Châu tự đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định là 14/19 tiêu chí, 05 tiêu chí chưa đạt bao gồm: tiêu chí số 2 về “giao thông”, tiêu chí số 3 về “thủy lợi”, tiêu chí số 5 về “trường học”, tiêu chí số 6 về “cơ sở vật chất văn hóa” và tiêu chí số 19 về “quốc phòng và an ninh”. Đối với xã Phổ Phong: tính đến ngày 13/5/2020, tổng số tiêu chí xã tự đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định là 15/19 tiêu chí, 04 tiêu chí chưa đạt gồm: tiêu chí số 2 về “giao thông”, tiêu chí số 5 về “trường học”, tiêu chí số 10 về “thu nhập” và tiêu chí số 18 về “hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật”.

Hiện tại, UBND 02 xã Phổ Châu và Phổ Phong đang triển khai một số công trình nhằm hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt như: xây dựng Nhà hiệu bộ, trường lớp học; xây dựng Sân vận động Trung tâm xã và Nhà văn hóa thôn...

Sau khi các đại biểu tham dự buổi làm việc tham gia ý kiến, đồng chí Trần Phước Hiền – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ yêu cầu chính quyền 02 xã Phổ Châu và Phổ Phong cần phải có các giải pháp cụ thể để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt; đồng thời, trước khi triển khai xây dựng các công trình, dự án phải thông báo, thông tin cho người dân địa phương được biết; công khai, minh bạch về tài chính để tạo sự tin tưởng, đồng thuận trong nhân dân; tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, xử lý rác thải sinh hoạt./.

Thúy Yến – Trung tâm TT-VH-TT thị xã Đức Phổ

Trang thông tin xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Chịu trách nhiệm nội dung: UBND xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại/Fax: 0255 3860598

Email:vtphochau-ducpho@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi