Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

UBND XÃ PHỔ CHÂU - THỊ XÃ ĐỨC PHỔ - TỈNH QUẢNG NGÃI

Đảng bộ xã Phổ Châu tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

20/05/2020

Sáng ngày 20/5/2020, Đảng bộ xã Phổ Châu đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Về dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Kiên - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, các cơ quan tham mưu, giúp việc Thị ủy, các cơ quan, ban, ngành thị xã và 120 đảng viên trong Đảng bộ xã.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy xã Phổ Châu đã tập trung lãnh đạo thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế - xã hội đạt mức tăng trưởng khá. Tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân trong giai đoạn 2016-2020 đạt gần 30%, vượt gần 05% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng: tăng dần tỷ trọng thương mại - dịch vụ; giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 1.581 tỷ đồng, tăng 3,5 lần so với năm 2016. Bình quân giá trị sản xuất đầu người năm 2020 ước đạt 205 triệu đồng, tăng 2,6 lần so với đầu nhiệm kỳ. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện. Công tác xây dựng nông thôn mới được chú trọng. Tỷ lệ hộ nghèo của xã đến nay giảm còn gần 8%. Quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Đảng ủy xã thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 26 đảng viên mới. Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, đại biểu tham dự Đại hội đã tập trung thảo luận và đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu cần phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cụ thể: phấn đấu tăng giá trị sản xuất 05 năm đến 25%; duy trì giá trị sản xuất bình quân đầu người khoảng 205 triệu đồng; thu ngân sách hàng năm vượt 05% so với chỉ tiêu huyện giao; tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 60%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 04%....

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Kiên - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy biểu dương những thành tích nổi bật mà Đảng bộ và Nhân dân xã Phổ Châu đã đạt được trong thời gian qua và lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến. Đó là tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020; chú trọng phát triển dịch vụ du lịch, thương mại, kinh tế biển, tiểu thủ công nghiệp; tập trung huy động nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; tăng cường quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sử dụng đất không đúng mục đích…

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ xã Phổ Châu nhiệm kỳ 2020-2025 (gồm 11 đồng chí). Đồng chí Nguyễn Xuân Thành được bầu  giữ chức Bí thư Đảng ủy xã. Đồng thời, Đại hội cũng đã bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Đức Phổ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Hoài Tâm – Trung tâm TT-VH-TT thị xã Đức Phổ

Trang thông tin xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Chịu trách nhiệm nội dung: UBND xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại/Fax: 0255 3860598

Email:vtphochau-ducpho@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi