Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

UBND XÃ PHỔ CHÂU - THỊ XÃ ĐỨC PHỔ - TỈNH QUẢNG NGÃI
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 67/TB-UBND Công khai Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 03-07-2023
2 137/BC-UBND Sơ kết thực hiện Chương trình xây dựng chính quyền kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân 21-06-2023
3 131/BC-UBND Kết quả công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2023 09-06-2023
4 128/BC-UBND Báo cáo sơ kết công tác Thi đua - Khen thưởng 06 tháng đầu năm 2023 07-06-2023
5 120/BC-UBND Kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 01-06-2023
6 114/BC-UBND Báo cáo Kết quả thực hiện công tác dân vận 06 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 26-05-2023
7 39/KH-UBND Kế hoạch Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 trên địa bàn xã Phổ Châu 19-04-2023
8 32/KH-UBND Kế hoạch đối thoại với tổ chức công dân về thủ tục hành chính và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức 20-03-2023
9 31/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2023 16-03-2023
10 38/BC-UBND Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023 và giai đoạn 2024-2025 24-02-2023
11 21/KH-UBND Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 24-02-2023
12 20/QĐ-UBND Khen thưởng "Ngày Biên phòng toàn dân" năm 2022 23-02-2023
13 19/KH-UBND Tổ chức "Ngày Biên phòng toàn dân" năm 2023 22-02-2023
14 18/TB-UBND Công khai Quyết định số 185/QĐ-UBND, ngày 13/02/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi 22-02-2023
15 18/KH-UBND Theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành 2023 trên địa bàn xã Phổ Châu 21-02-2023
16 17/TB-UBND Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Luật đất đai sửa đổi 20-02-2023
17 16/TB-UBND Thông báo công khai Kết luận số 13/KLTT-SKHĐT ngày 12/01/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi 16-02-2023
18 14/KH-UBND Triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và nhiệm vụ đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn xã Phổ Châu 15-02-2023
19 15/KH-UBND Truyên truyền, vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nỗ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn xã Phổ Châu năm 2023 15-02-2023
20 16/KH-UBND Triển khai công tác bồi thường nhà nước năm 2023 trên địa bàn xã Phổ Châu 15-02-2023
21 17/KH-UBND Kế hoạch lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật sửa đổi (sửa đổi) trên địa bàn xã Phổ Châu 15-02-2023
22 10/KH-UBND Kế hoạch phát triển chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số, kinh tế số, xã hội số năm 2023 31-01-2023
23 11/QĐ-UBND Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 30-01-2023
24 07/KH-UBND Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 27-01-2023
25 15/BC-UBND Báo cáo Tổng kết công tác Thi đua khen thưởng năm 2022 và nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2023 11-01-2023
26 05/TB-UBND Thông báo Kết luận của Đồng chí Lê Văn Thái, Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp này 05/01/2023 09-01-2023
27 GM/UBND Giấy mời tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, phát động phong trào thi đua năm 2023 09-01-2023
28 01/QĐ-UBND Quyết định dự toán thu chi ngân sách năm 2023 04-01-2023
29 02/QĐ-UBND Quyết định công khai dự toán ngân sách 04-01-2023
30 65/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Phong trào " Phổ Châu chung sức xây dựng Nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025 19-07-2022

Trang thông tin xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Chịu trách nhiệm nội dung: UBND xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại/Fax: 0255 3860598

Email:vtphochau-ducpho@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi