Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

UBND XÃ PHỔ CHÂU - THỊ XÃ ĐỨC PHỔ - TỈNH QUẢNG NGÃI
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 39/KH-UBND Kế hoạch Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 trên địa bàn xã Phổ Châu 19-04-2023
2 32/KH-UBND Kế hoạch đối thoại với tổ chức công dân về thủ tục hành chính và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức 20-03-2023
3 31/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2023 16-03-2023
4 38/BC-UBND Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023 và giai đoạn 2024-2025 24-02-2023
5 21/KH-UBND Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 24-02-2023
6 20/QĐ-UBND Khen thưởng "Ngày Biên phòng toàn dân" năm 2022 23-02-2023
7 19/KH-UBND Tổ chức "Ngày Biên phòng toàn dân" năm 2023 22-02-2023
8 18/TB-UBND Công khai Quyết định số 185/QĐ-UBND, ngày 13/02/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi 22-02-2023
9 18/KH-UBND Theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành 2023 trên địa bàn xã Phổ Châu 21-02-2023
10 17/TB-UBND Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Luật đất đai sửa đổi 20-02-2023
11 16/TB-UBND Thông báo công khai Kết luận số 13/KLTT-SKHĐT ngày 12/01/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi 16-02-2023
12 14/KH-UBND Triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và nhiệm vụ đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn xã Phổ Châu 15-02-2023
13 15/KH-UBND Truyên truyền, vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nỗ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn xã Phổ Châu năm 2023 15-02-2023
14 16/KH-UBND Triển khai công tác bồi thường nhà nước năm 2023 trên địa bàn xã Phổ Châu 15-02-2023
15 17/KH-UBND Kế hoạch lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật sửa đổi (sửa đổi) trên địa bàn xã Phổ Châu 15-02-2023
16 10/KH-UBND Kế hoạch phát triển chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số, kinh tế số, xã hội số năm 2023 31-01-2023
17 11/QĐ-UBND Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 30-01-2023
18 07/KH-UBND Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 27-01-2023
19 15/BC-UBND Báo cáo Tổng kết công tác Thi đua khen thưởng năm 2022 và nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2023 11-01-2023
20 05/TB-UBND Thông báo Kết luận của Đồng chí Lê Văn Thái, Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp này 05/01/2023 09-01-2023
21 GM/UBND Giấy mời tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, phát động phong trào thi đua năm 2023 09-01-2023
22 01/QĐ-UBND Quyết định dự toán thu chi ngân sách năm 2023 04-01-2023
23 02/QĐ-UBND Quyết định công khai dự toán ngân sách 04-01-2023
24 65/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Phong trào " Phổ Châu chung sức xây dựng Nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025 19-07-2022
25 83/GM-UBND Tham gia đối thoại về cải cách hành chình 24-05-2022
26 81/BC-UBND Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, nhiệm vụ tháng 6/2022 23-05-2022
27 46/TB-UBND Đối thoại về cải cách hành chính 11-05-2022
28 64/BC-UBND Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025 09-05-2022
29 42/KH-UBND Triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2022 27-04-2022
30 59/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tháng 4, nhiệm vụ tháng 5 27-04-2022

Trang thông tin xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Chịu trách nhiệm nội dung: UBND xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại/Fax: 0255 3860598

Email:vtphochau-ducpho@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi