Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

UBND XÃ PHỔ CHÂU - THỊ XÃ ĐỨC PHỔ - TỈNH QUẢNG NGÃI
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 83/GM-UBND Tham gia đối thoại về cải cách hành chình 24-05-2022
2 81/BC-UBND Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, nhiệm vụ tháng 6/2022 23-05-2022
3 46/TB-UBND Đối thoại về cải cách hành chính 11-05-2022
4 64/BC-UBND Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025 09-05-2022
5 42/KH-UBND Triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2022 27-04-2022

Trang thông tin xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Chịu trách nhiệm nội dung: UBND xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại/Fax: 0255 3860598

Email:vtphochau-ducpho@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi