Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

UBND XÃ PHỔ CHÂU - THỊ XÃ ĐỨC PHỔ - TỈNH QUẢNG NGÃI
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 83/GM-UBND Tham gia đối thoại về cải cách hành chình 24-05-2022
2 81/BC-UBND Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, nhiệm vụ tháng 6/2022 23-05-2022
3 46/TB-UBND Đối thoại về cải cách hành chính 11-05-2022
4 64/BC-UBND Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025 09-05-2022
5 42/KH-UBND Triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2022 27-04-2022
6 59/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tháng 4, nhiệm vụ tháng 5 27-04-2022
7 57/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" 25-04-2022
8 30/TB-UBND Thông báo nghĩ lễ và treo cờ Tổ quốc 08-04-2022
9 36/KH-UBND Thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng giai đoạn 2021-2025 08-04-2022
10 35/KH-UBND Tuyên truyền phổ biến Luật cư trú, Luật xử lý vi phạm hành chính 05-04-2022
11 28/TB-UBND Công khai thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường 31-03-2022
12 621/QĐ-UBND Thành lập Tổ tự kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính 30-03-2022
13 35/BC-UBND Kết quả phát triển kinh tế xã hội quý I, phương hướng nhiệm vị quý II 30-03-2022
14 34/KH-UBND Tự kiểm tra công tác Cải cách hành chính và Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 28-03-2022
15 31/KH-UBND Kế hoạch hiến máu tình nguyện năm 2022 25-03-2022
16 550/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công 23-03-2022
17 67/UBND Cung cấp thông tin hệ thống camera giám sát an ninh 23-03-2022
18 30/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ giaai đoạn 2021-2025 23-03-2022
19 27/TB-UBND Thông báo về việc mua BHYT hộ gia đình 23-03-2022
20 28/BC-UBND Kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo quí I năm 2022 17-03-2022

Trang thông tin xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Chịu trách nhiệm nội dung: UBND xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại/Fax: 0255 3860598

Email:vtphochau-ducpho@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi