Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

UBND XÃ PHỔ CHÂU - THỊ XÃ ĐỨC PHỔ - TỈNH QUẢNG NGÃI
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 131/BC-UBND Kết quả công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2023 09-06-2023
2 128/BC-UBND Báo cáo sơ kết công tác Thi đua - Khen thưởng 06 tháng đầu năm 2023 07-06-2023
3 120/BC-UBND Kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 01-06-2023
4 114/BC-UBND Báo cáo Kết quả thực hiện công tác dân vận 06 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 26-05-2023
5 39/KH-UBND Kế hoạch Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 trên địa bàn xã Phổ Châu 19-04-2023
6 32/KH-UBND Kế hoạch đối thoại với tổ chức công dân về thủ tục hành chính và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức 20-03-2023
7 31/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2023 16-03-2023
8 38/BC-UBND Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023 và giai đoạn 2024-2025 24-02-2023
9 21/KH-UBND Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 24-02-2023
10 20/QĐ-UBND Khen thưởng "Ngày Biên phòng toàn dân" năm 2022 23-02-2023
11 19/KH-UBND Tổ chức "Ngày Biên phòng toàn dân" năm 2023 22-02-2023
12 18/TB-UBND Công khai Quyết định số 185/QĐ-UBND, ngày 13/02/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi 22-02-2023
13 18/KH-UBND Theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành 2023 trên địa bàn xã Phổ Châu 21-02-2023
14 17/TB-UBND Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Luật đất đai sửa đổi 20-02-2023
15 16/TB-UBND Thông báo công khai Kết luận số 13/KLTT-SKHĐT ngày 12/01/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi 16-02-2023
16 14/KH-UBND Triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và nhiệm vụ đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn xã Phổ Châu 15-02-2023
17 15/KH-UBND Truyên truyền, vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nỗ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn xã Phổ Châu năm 2023 15-02-2023
18 16/KH-UBND Triển khai công tác bồi thường nhà nước năm 2023 trên địa bàn xã Phổ Châu 15-02-2023
19 17/KH-UBND Kế hoạch lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật sửa đổi (sửa đổi) trên địa bàn xã Phổ Châu 15-02-2023
20 10/KH-UBND Kế hoạch phát triển chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số, kinh tế số, xã hội số năm 2023 31-01-2023
21 11/QĐ-UBND Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 30-01-2023
22 07/KH-UBND Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 27-01-2023
23 15/BC-UBND Báo cáo Tổng kết công tác Thi đua khen thưởng năm 2022 và nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2023 11-01-2023
24 05/TB-UBND Thông báo Kết luận của Đồng chí Lê Văn Thái, Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp này 05/01/2023 09-01-2023
25 GM/UBND Giấy mời tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, phát động phong trào thi đua năm 2023 09-01-2023
26 01/QĐ-UBND Quyết định dự toán thu chi ngân sách năm 2023 04-01-2023
27 02/QĐ-UBND Quyết định công khai dự toán ngân sách 04-01-2023
28 65/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Phong trào " Phổ Châu chung sức xây dựng Nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025 19-07-2022
29 83/GM-UBND Tham gia đối thoại về cải cách hành chình 24-05-2022
30 81/BC-UBND Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, nhiệm vụ tháng 6/2022 23-05-2022
31 46/TB-UBND Đối thoại về cải cách hành chính 11-05-2022
32 64/BC-UBND Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025 09-05-2022
33 42/KH-UBND Triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2022 27-04-2022
34 59/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tháng 4, nhiệm vụ tháng 5 27-04-2022
35 57/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" 25-04-2022
36 30/TB-UBND Thông báo nghĩ lễ và treo cờ Tổ quốc 08-04-2022
37 36/KH-UBND Thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng giai đoạn 2021-2025 08-04-2022
38 35/KH-UBND Tuyên truyền phổ biến Luật cư trú, Luật xử lý vi phạm hành chính 05-04-2022
39 28/TB-UBND Công khai thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường 31-03-2022
40 621/QĐ-UBND Thành lập Tổ tự kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính 30-03-2022
41 35/BC-UBND Kết quả phát triển kinh tế xã hội quý I, phương hướng nhiệm vị quý II 30-03-2022
42 34/KH-UBND Tự kiểm tra công tác Cải cách hành chính và Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 28-03-2022
43 31/KH-UBND Kế hoạch hiến máu tình nguyện năm 2022 25-03-2022
44 550/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công 23-03-2022
45 67/UBND Cung cấp thông tin hệ thống camera giám sát an ninh 23-03-2022
46 30/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ giaai đoạn 2021-2025 23-03-2022
47 27/TB-UBND Thông báo về việc mua BHYT hộ gia đình 23-03-2022
48 28/BC-UBND Kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo quí I năm 2022 17-03-2022
49 27/KH-UBND Kế hoạch giảm nghèo đến năm 2030 17-03-2022
50 25/BC-UBND Kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản thu nhập năm 2021 15-03-2022

Trang thông tin xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Chịu trách nhiệm nội dung: UBND xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại/Fax: 0255 3860598

Email:vtphochau-ducpho@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi