Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

UBND XÃ PHỔ CHÂU - THỊ XÃ ĐỨC PHỔ - TỈNH QUẢNG NGÃI
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 131/BC-UBND Kết quả công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2023 09-06-2023
2 128/BC-UBND Báo cáo sơ kết công tác Thi đua - Khen thưởng 06 tháng đầu năm 2023 07-06-2023
3 120/BC-UBND Kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 01-06-2023
4 114/BC-UBND Báo cáo Kết quả thực hiện công tác dân vận 06 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 26-05-2023
5 39/KH-UBND Kế hoạch Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 trên địa bàn xã Phổ Châu 19-04-2023

Trang thông tin xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Chịu trách nhiệm nội dung: UBND xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại/Fax: 0255 3860598

Email:vtphochau-ducpho@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi