Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

UBND XÃ PHỔ CHÂU - THỊ XÃ ĐỨC PHỔ - TỈNH QUẢNG NGÃI
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
31 46/TB-UBND Đối thoại về cải cách hành chính 11-05-2022
32 64/BC-UBND Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025 09-05-2022
33 42/KH-UBND Triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2022 27-04-2022
34 59/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tháng 4, nhiệm vụ tháng 5 27-04-2022
35 57/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" 25-04-2022
36 30/TB-UBND Thông báo nghĩ lễ và treo cờ Tổ quốc 08-04-2022
37 36/KH-UBND Thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng giai đoạn 2021-2025 08-04-2022
38 35/KH-UBND Tuyên truyền phổ biến Luật cư trú, Luật xử lý vi phạm hành chính 05-04-2022
39 28/TB-UBND Công khai thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường 31-03-2022
40 621/QĐ-UBND Thành lập Tổ tự kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính 30-03-2022
41 35/BC-UBND Kết quả phát triển kinh tế xã hội quý I, phương hướng nhiệm vị quý II 30-03-2022
42 34/KH-UBND Tự kiểm tra công tác Cải cách hành chính và Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 28-03-2022
43 31/KH-UBND Kế hoạch hiến máu tình nguyện năm 2022 25-03-2022
44 550/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công 23-03-2022
45 67/UBND Cung cấp thông tin hệ thống camera giám sát an ninh 23-03-2022
46 30/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ giaai đoạn 2021-2025 23-03-2022
47 27/TB-UBND Thông báo về việc mua BHYT hộ gia đình 23-03-2022
48 28/BC-UBND Kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo quí I năm 2022 17-03-2022
49 27/KH-UBND Kế hoạch giảm nghèo đến năm 2030 17-03-2022
50 25/BC-UBND Kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản thu nhập năm 2021 15-03-2022
51 25/KH-UBND Tiếp công dân lưu động tại thôn Hưng Long 10-03-2022
52 24/BC-UBND Báo cáo cải cách hành chính quý I năm 2022 10-03-2022
53 GM-UBND Hội nghị đánh giá tình hình tháng 02, triển khai nhiệm vụ tháng 03/2022 04-03-2022
54 46/UBND Triển khai thực hiện Quyết định số 205/QĐ-UBND của UBND thị xã Đức Phổ 03-03-2022
55 21/KH-UBND Phát động và triển khai Phong trào thi đua "Đẩy mạnh CCHC xã Phổ Châu giai đoạn 2021-2025 03-03-2022
56 17/KH-UBND Tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2022 24-02-2022
57 122/QĐ-UBND Ban hành Chương trình phát triển thanh niên xã Phổ Châu giai đoạn 2021-2030 14-02-2022
58 67/QĐ-UBND Phân công Công chức trực tiếp tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phản ảnh, kiến nghị năm 2022 10-02-2022
59 65/QĐ-UBNĐ Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 09-02-2022
60 21/UBND Tăng cường công tác đảm bảo an toànthông tin cá nhân 26-01-2022

Trang thông tin xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Chịu trách nhiệm nội dung: UBND xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại/Fax: 0255 3860598

Email:vtphochau-ducpho@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi